Home

Vi bidrar till kommersialisering av produkter och tjänster med en stor potential att både förändra organisationer och stödja individers i deras personliga utveckling.

Vi är passionerade förespråkare för affärer som är både meningsfulla och som samtidigt kan bidra till lägre miljö- och klimatpåverkan.

Vi erbjuder även konsultverksamhet inom:
– Design och affärsutveckling för hållbar utveckling
– Utbildning och individuell handledning
– Samtalsterapi och personlig utveckling

Contact

TNID AB ägs och drivs av Thomas Nyström och Maria Ek och består av två verksamhetsområden med ett gemensamt mål att utveckla verksamheter och individers innovations och förändringsförmåga.

Thomas arbetar mot detta mål genom design och affärsutveckling för en cirkulär ekonomi, och Maria Ek arbetar med samtalsterapi och personlig utveckling.

Maria Ek är i grunden socionom och Legitimerad Hälso och sjukvårdskurator och snart legitimerad psykoterapeut med mer än 25 års erfarenhet av arbete med barn/ungdomar och deras familjer. Ni når Maria via
https://strimmarelationsmottagning.se/

Thomas Nyström har lång erfarenhet ifrån design och affärsutveckling för cirkulär ekonomi inom många olika brancher. Thomas har även en lång erfarenhter kring undervisning på högskolenivå och inom tillämpad forskning.
Mail: thomas@tnid.se
Tel: 0730795821